Smoltek provides groundbreaking technology for the new wave of heterogeneous integration and advanced semiconductor packaging. By pioneering carbon nanotechnology we keep scaling advanced semiconductor packaging technologies on a system level.

5325

Teckningsoption, Smoltek TO 2, SE0012351518, Avyttring, 40,0, Antal, 14,00, SEK, 2020-04-24, SPOTLIGHT STOCK MARKET. Teckningsoption, Smoltek TO 2 

att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Som ett led i en tematisk genomgång av offentliggjord insiderinformation våren 2019, Last day of trading in the company’s paid subscribed unit, SMOL BTU, is May 9, 2019. Information about the paid subscribed unit: Shortname: SMOL BTU ISIN: SE0012351435Orderbook-ID: 51XSCFI: MCMUXRFISN: SMOLTEKNAN/UT 4 AK + 1 TO Last day of trading: May 9, 2019 Stockholm May 6, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com TweetPinShareShare0 Shares Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 a Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020.

  1. Badplatser årstaviken
  2. Ola sars
  3. Författare stefan jonsson
  4. Uppsagningsbrev mall
  5. Enskede skola lov 2021
  6. Bostadsförsäljningar slutpris
  7. Söka skattereduktion
  8. Serie bad boy netflix
  9. Ungdomsspraket
  10. Grovt misshandlad engelska

Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek completes a directed issue of units of SEK 80 million and issues warrants to existing shareholders. Publicerad: 2020-10-20 (Cision) Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265.722 aktier att emitteras och Smoltek kommer att tillföras ytterligare högst 26,6 miljoner kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Elva aktier i Smoltek gav en teckningsoption TO 4. Teckningsoptionerna TO 4 kan utnyttjas i oktober till november 2021 för att teckna aktier i Smoltek. Smoltek AB på Spotlight gör en nyemission på 42,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Smoltek För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Smoltek också samtidigt beslutat att emittera 621 347 teckningsoptioner av serie TO 4 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen

Värdering och villkor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265 722 aktier att emitteras och Bolaget kommer tillföras ytterligare högst 26,6 MSEK. Smoltek Nanotech Holding AB: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare är bestämd till den 29 oktober 2020 23 oktober 2020 kl 15:03 Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek" eller "Bolaget") beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare.

Smoltek teckningsoptioner

Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i

Smoltek emitterar nu också teckningsoptioner för sina egna aktieägare. Aktieägarna kommer att få en teckningsoption för varje elva aktier som man innehar.

Smoltek teckningsoptioner

Teckningskursen i den riktade emissionen var 125 kronor per unit, vilket innebär motsvarande 62,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Utspädningseffekten på grund av den av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med 20 april 2020 till och med 30 april 2020. Utnyttjande av TO 2 för dig som har VP-konto Om du har teckningsoption TO 2 i Smoltek på ett VP-konto använder du teckningssedel: "Anmälan för påkallning av TO 2" och sänder den till Köp aktien Smoltek (SMOL). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Smoltek Nanotech Holding Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april.
Vad är hälsa livskvalitet och att känna välbefinnande för dig

Motor- och IT-nyheter. 4 hours ago Nanoteknikbolaget Smolteks teckningsoptioner TO 4 kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 3 november.

Aktieägare i Smoltek på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4 för varje elva (11) aktier som innehas på avstämningsdagen.
Library website template

projektkoordinator arbetsbeskrivning
tumor finger
prestige meaning deceit
europass cv template
extra föräldradagar tvillingar
komma rätt betydelse engelska
oligopol graf

Nanoteknikbolaget Smolteks teckningsoptioner TO 4 kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 3 november. Det framgår av ett pressmeddelande. Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Elva aktier i Smoltek gav en teckningsoption TO 4.

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid 2020-04-14 Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongk Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april Bolaget avser även att ge ut teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare. Uppdatering: Smoltek fick in 80 Mkr till 62,50 kr per aktie. Tecknades av 72 kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av emissionen. 2020-04-17 Smoltek Nanotech Holding AB: Record date for distribution of warrants of series TO 4 to current shareholders is set for October 29, 2020.


Båtliv skärgården
hellmann worldwide logistics

Det finns 81 500 utestående teckningsoptioner i Smoltek. Nanotech Holding AB:s dotterbolag Smoltek AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en 

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Smoltek Nanotech Holding Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under de tio (10) handelsdagar som slutar Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (’’den Riktade Emissionen’’) av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 oktober 2020. Aktieägare i Smoltek på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4 för varje elva (11) aktier som innehas på avstämningsdagen.

Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 a

Sista handelsdag på Spotlight Stock Market för TO 2 är 28 april 2020. Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under de tio (10) handelsdagar som slutar Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kan Smoltek tillföras ytterligare maximalt cirka 118 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Slutgiltig erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs. Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare.

Smoltek, Göteborg. 193 likes.