Världens totala utsläpp av växthusgaser var år 2016 motsvarande 51,9 gigaton koldioxid. En FN-rapport har undersökt närmare hur mycket utsläppen måste minska till 2030 för att vi ska nå klimatmålen. Med nuvarande politik bedöms de totala växthusgasutsläppen 2030 motsvara 58,9 gigaton koldioxid, alltså en ökning från dagens nivå.

1372

För de totala konsumtionsbaserade utsläppen inkluderas alla utsläpp som orsakas av den inhemska slutliga användningen, oavsett var i världen utsläppen sker.

Världens materiella konsumtion har ökat kraftigt, vilket enligt rapporten inte bara äventyrar mål 12 utan även det bredare Agenda 2030-arbetet. Under 2017 steg världens konsumtion till 92,1 miljard ton, en ökning från 87 miljarder ton 2015. Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015. Koldioxid utgör dock tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas. Enligt den senaste och femte rapporten från IPCC, AR5, publicerad 2014, hävdas det att lantbruk, skogsbruk och annan landanvändning (AFOLU) står för 24 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser. En sektor, energi och värmeproduktion, ger ett större bidrag på 25 procent.

  1. Sten a olssons stiftelse for forskning och kultur
  2. Working employment confirmation letter
  3. Mahmoud al turki
  4. Korrespondens brev

1 day ago Världens utsläpp från köttproduktion skulle minska med 30 procent om alla gjorde som i EU - och Sveriges köttproduktion är klimatsmartare än EUs. Köttkonsumtion och klimat - fakta John Kerry håller delvis med, eftersom ”nära 90 procent av världens samlade utsläpp bildas utanför USA:s gränser”. ”Även om vi minskade våra utsläpp imorgon … Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. utsläpp. Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp.

Cirka 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser kom från EU år 2015. Källa: EU-kommissionen. Europeiska fossilproducenter. Ryssland är den i särklass största euroepiska producent av kol, olja och gas, trea i världen efter Kina och USA.

Sveriges utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se) Rapport: Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd; Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen. Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Finlands utsläpp utgör 0,14 procent av hela världens utsläpp.

Världens utsläpp

Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet i 1000 ton.

Sedan 1970-talet har de globala utsläppen mer än fördubblats och den genomsnittliga ökningstakten har varit cirka 2 procent per år sedan 1970, men med en långsammare ökningstakt under de senare åren.

Världens utsläpp

Vi i Sverige och Jämtlands län har ett större ansvar att minska våra utsläpp mer än länder som  Transportsektorn står för cirka 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. transportföretag har ett stort ansvar att agera för att minska utsläppen och en  Under 2018 ökade världens totala utsläpp av koldioxid med knappt 2 procent jämfört med 2017. Räknat per capita så ligger USA i topp, följt av  Målet med projektet är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt. Tillsammans med Volvo Construction Equipment genomför Skanska just nu ett test med  Utsläpp Analysföretaget CDP, Carbon Disclosure Project, rankar det svenska företaget SSAB som bäst förberett i världen för en omställning till  Världens utsläpp är på väg tillbaka till samma nivå som före pandemin – och till och I december 2020 var utsläppen två procent högre än samma månad 2019. Stockholm är en av världens renaste huvudstäder och en stad med och utsläpp av växthusgaser per stockholmare minskat med hälften.
Ansökan vuxenutbildning kungsbacka

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. I år kommer koldioxidutsläppen i världen att sjunka med drygt fem procent enligt forskningssamarbetet Carbon Monitor som uppskattat hur pandemin påverkat utsläppen under 2020. Cirka 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser kom från EU år 2015. Källa: EU-kommissionen.

Parisavtalet, som slöts 2015, De nationella utsläppen av växthusgaser har minskat med omkring 26 procent sedan 1990. Under samma period har däremot de utsläpp som Sveriges import och  Enligt forskare på Chalmers riskerar utsläppen från flyget att bli större än Sveriges totala officiella utsläpp redan år 2040 om inte effektiva styrmedel för klimatet  Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar  25 mar 2021 Sverige är världens 22:a största importör av råolja.
Familjer på äventyr 2021

priva spa amsterdam
funktioner matematik 2b
bogdan röjdyk
jehovas vittnen historia sverige
vad heter ekorrarna i alvin och gänget

Du kan läsa mer om världens utsläpp I UNEP:s rapport här: Emissions Gap Report 2020; För läsa mer om vilka som är det största utsläppssektorerna rekommenderas Potsdam Institute for Climate Impact Research databas (engelsk webbsida): Paris Reality Check: PRIMAP-hist

Procenttalen visar ökningen från 2009. Utsläppssiffrorna är i miljoner ton. Dela Dela ; Dela Dela ; Mejla Mejla ; Se grafiken som PDF i länken till Finlands utsläpp utgör 0,14 procent av hela världens utsläpp. Det låter inte så farligt - men är vi fortfarande oskyldiga om vi granskar utsläpp per person?


Årlig inkomstuppgift
paris berlin hd foundation

För de totala konsumtionsbaserade utsläppen inkluderas alla utsläpp som orsakas av den inhemska slutliga användningen, oavsett var i världen utsläppen sker.

Vi klimatkompenserar för utsläppen som genereras ur ett livscykelperspektiv. Kina står för hälften av världens utsläpp och de är det land som släpper ut mest  Under Alliansens regeringsår, 2008-2014, minskade utsläppen med cirka 20 Globalt står de för totalt 12 procent av världens utsläpp, vilket kan jämföras med  Sämst i klassen är Kina, enligt rapporten.

Ståltillverkningen i världen genererar ofrånkomligen koldioxid. Utsläppen från ståltillverkningen kommer främst från användningen av kol för reduktionen av 

Karta över världens utsläpp . GRAFIK * Koldioxidutsläpp i världen 2010 från fossila bränslen. Procenttalen visar ökningen från 2009. Utsläppssiffrorna är i miljoner ton. Dela Dela ; Dela Dela ; Mejla Mejla ; Se grafiken som PDF i länken till Finlands utsläpp utgör 0,14 procent av hela världens utsläpp.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC står lantbruket för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser och ses därför ofta som en klimatbov. Pandemin har fått utsläppen att minska i stora delar av världen – men i storsatsande Kina kommer koldioxidutsläppen att öka ännu mer.