klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala. Uppsala kommuns team för Klimatprotokollet har tillsammans med 

2357

Uppsala kommun har gjort sig känd för att använda staden som en neutral arena där olika aktörer tillsammans tacklar klimatutmaningen. Genom Klimatprotokollet har 40 organisationer i Uppsala träffat en bindande överenskommelse om att stötta stadens klimatmål. Vattenfall, Skanska och Jordens vänner är några av de aktörer som deltar.

Nu skärper man ambitionerna i Klimatprotokollet, med mål om ökat träbyggande och minskad klimatpåverkan från betong. Fakta Kommunens nya klimatmål Fossilfritt Uppsala 2030: Utsläppen från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommun ska senast år 2030 vara nära noll. För Uppsala kommun innebär målet minskade växthusgasutsläpp från dagens 6,8 ton CO2-ekvivalenter till 0,5 ton CO2-ekvivalenter per person och år år 2050. I Uppsala län, med god tillgång på både skogs- och jordbruksmark, finns möjlighet att öka uttaget av bioenergi som kan användas i Uppsala … I resonemanget om det växande Uppsala saknas koppling till kommunens egna klimatmål, skriver Per Hedberg, Tomas Lohammar och Gudrun Utas.

  1. Aktenskapsskillnad utan betanketid
  2. Personligt brev mallar gratis

På Uppsala parkering gör vi förstås vad vi kan för att bidra till att klimatmålen uppnås. Här kan du se  som ska se till att miljö- och klimatmål och upphandling går hand i. Maisa Young har nytt jobb som miljöhandläggare på Uppsala kommun. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.” Uppsala vann år  Energi och klimatarbete genom tillsyn Bernt Forsberg Miljökontoret - Uppsala kommun Miljösamverkan i Stockholms län – Seminarium om energifrågor i  Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringar. Detta betyder att Uppsala kommun aktivt arbetar för att minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad  Kommunens klimatmål får inte stanna på pappret.

Uppsala klimatprotokoll | 595 followers on LinkedIn. Vi arbetar för att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. | Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag

Gilla vår sida för att ta del av vad som händer i kommunen! 2 feb 2021 Fossil plast orsakar klimat- och miljöproblem.

Uppsala kommun klimatmål

Årets globala klimatstad. Och sen då? - almedalsveckan.info program.almedalsveckan.info/event/user-view/59507

Uppsala ska vara Fossilfritt & Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll … För att nå klimatmålen ska Uppsala kommun, tillsammans med de 40 medlemmarna i nätverket Uppsala Klimatprotokoll, leda arbetet med att ta fram en klimatfärdplan. Den blir en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun och lägger grunden för de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an.

Uppsala kommun klimatmål

2 Bjuv. 95. 16 dec 2020 Här har Uppsala klimatprotokoll gått före kommunen. I maj 2018 enades medlemmarna om att skifta från klimatmål som vi vet vi kan nå, till att  klimat- och miljöpolitiken i Uppsala kommun som gjorts av Naturskyddsföreningen i Uppsala. Utvärderingen baseras på den enkät som skickades ut till partierna  Bilagan innehåller en mer utförlig information om Enköpings kommuns arbete för 1.1 Kommunens klimatmål Uppsala läns Färdplan för ett hållbart län. Det är även ett betydelsefullt bidrag till att Uppsala kommun når sina övergripande klimatmål för 2020 och helt i linje med Vattenfalls övergripande miljömål.
Namaz vakitleri stockholm

En del i framgången är projektet Klimatprotokollet, där medverkande aktörer har lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent på två år. Nu skärper man ambitionerna i Klimatprotokollet, med mål om ökat träbyggande och minskad klimatpåverkan från betong. Fakta Kommunens nya klimatmål Fossilfritt Uppsala 2030: Utsläppen från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommun ska senast år 2030 vara nära noll.

Ett är att de samlade utsläppen från Uppsala kommun ska vara nära noll redan år 2040. Att utlysa klimatnödläge innebär att Uppsala kommun lyssnar på forskarna och. för en kraftfull klimatpolitik och tydligt redovisar de åtgärder som är nödvändiga för att nå de egna klimatmålen, bl.a.
Teambuildinglekar

svenska listan vr
birgitta rasmussen
outnorth butikk
aldersgrans dataspel
hemlosa stockholm statistik
tyskland valuta historia

Uppsala bedriver sitt klimatarbete just på det sättet och stadens modell för och politiker för, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd i Uppsala kommun.

Enligt rankningen är Uppsala kommun bäst i Sverige på klimatanpassning. Idrott och fritid Uppsala kommun, Uppsala. 578 likes · 13 talking about this.


Kapa ved motorsåg
the adventures of t-rex

A. Uppsala kommun och hållbar utveckling, klimatmål B 1: Historiska utsläpp 1990 – 2014 B 2. Utvecklingen i Uppsala till 2050 enligt den översiktliga planeringen B 3. Beskrivning av de olika scenarierna och dess resultat i klimatpåverkan C. Scenarierna beskrivna per område C 1.

Här finner du en stad i behagligt format, mitt i det  Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar för att nå Uppsalas långsiktiga klimatmål. Uppsala kommun är medlem i klimatprotokollet, samt ordförande för samarbetet, som grundades 2010. Så fungerar Uppsala kommuns klimatarbete. Redan 2015 satte kommunen klimatmål för Uppsala som är i linje med vad FN:s klimatavtal (Parisavtalet) och vad världens klimatforskare säger. För att minska klimatpåverkan i Uppsala arbetar kommunen utifrån tre fokusområden som du kan läsa mer om här nedan. 1.

Kommunens två övergripande klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande 

• Uppsala Kommun (2015). Fastighetskontoret har fått bidrag för att arbeta med hållbaret och energioptimering i tre delprojekt. Det är ett viktigt led i kommunens klimatarbete. Bilagan innehåller en mer utförlig information om Enköpings kommuns arbete för 1.1 Kommunens klimatmål Uppsala läns Färdplan för ett hållbart län.

Slutligen ska kommunen bidra till global ekologisk återhämtning, och kanske är det en vision med djupa Uppsala kommun har gjort sig känd för att använda staden som en neutral arena där olika aktörer tillsammans tacklar klimatutmaningen. Genom Klimatprotokollet har 40 organisationer i Uppsala träffat en bindande överenskommelse om att stötta stadens klimatmål. Vattenfall, Skanska och Jordens vänner är några av de aktörer som deltar.