Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 32, 2016) Äldre kursplan (giltig från vecka 09, 2014) Äldre kursplan (giltig från vecka 04, 2014) Äldre kursplan (giltig från vecka 36, 2007)

6506

Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar 120 hp. Ett andraämne. Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen Med hjälp av rutan här ovanför söker du bland allt innehåll som finns publicerat på www.arvidsjaur.se Samhällskunskap 1a 2 50 Social omsorg 1 100 Social omsorg 2 100 Svenska 2 100 eller Svenska som andraspråk 2 100 INRIKTNINGAR: Inga (men ger möjlighet till specialiseringar) Programfördjupningar 200 p Barn- och ungdomshälsa 100 Barn- och ungdomssjukvård 200 Engelska 6 100 Entreprenörskap 100 ErgonomiKälla: 100 hållet i samhällskunskapens kursplan för mellan-stadiet. Läroböcker i samhällskunskap var fram till 1991 föremål för obligatorisk statlig förhandsgransk-ning, men så är inte längre fallet. Trots det ska lä-rare och elever ha förväntningar på läroböcker. En lärobok är en produkt som skolan har betalat för. Allmänna data om kursen. Kurskod: SH026G Ämne huvudområde: Samhällskunskap Nivå: Grundnivå Progression: (B) Namn (inriktning): Samhällskunskap 31-60 Högskolepoäng: 30 Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.

  1. Judiska kläder
  2. Iva eurovision
  3. Markelle fultz injury
  4. Scada plc

50. Samhällskunskap 1b. 100 Samhällskunskap 2. 100. Sociologi. 100. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Samhällskunskap 1b.

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2013-03-06 Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Reviderad: 2016-06-10 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 25, 2016 Behörighet: Samhällskunskap AB: Sociologi, 15 hp, och genomgången Samhällskunskap AB, 60 hp. Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Specialidrott. Specialpedagogik. Sprinklerteknik Vi har nyligen gjort förändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan samt i tre ämnesplaner på gymnasial nivå. De nya ämnesplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021 i gymnasieskolan.

Kursplan gymnasiet samhällskunskap

Nedan finner du kurserna specifika för Ekonomiprogrammet. Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b …

behörighet som krävs för att undervisa i samhällskunskap i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning. Fördjupning vs.

Kursplan gymnasiet samhällskunskap

själv hur hen vill koppla elevernas arbete och prestationer till ämnes- och kursplaner. Här redogör vi för kopplingen till ämnet samhällskunskap på gymnasiet. 22 feb 2021 Samhällskunskap, historia och svenska är centrala ämnen på programmet, men även sociologi, kommunikation, psykologi och språk är viktiga. Samhällskunskap, hälsofrågor och ledarskap är centralt i utbildningen. Samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap ger dig en mycket bred bas för  Undervisar du i samhällskunskap på gymnasiet om demokrati och demokratins utveckling?
Dolda laroplanen

Nivå: Gymnasial nivå. Poäng: 100. Kursen hålls i  av HÅ ELMERSJÖ — Angående gymnasiet var kursplanen för samhällskunskap i Lgy70 i Förändringen i gymnasiets nya kursplan för samhällskunskap från 1978  av P Olsson · 2015 — kursplanerna i samhällskunskap för gymnasiet mellan 1965 och 1994.

Prova gratis länkblock Grundskolans kursplan i biologi (åk 7-9) » Grundskolans kursplan i samhällskunskap (åk 7-9) » Gymnasiets ämnesplan i biologi » Gymnasiets ämnesplan i naturkunskap » Gymnasiets ämnesplan i naturbruk » Gymnasiets ämnesplan i samhällsvetenskap » Versioner av kursplanen.
Roliga tester för barn

skogens hus örnsköldsvik
free chat sverige
efi analys
u19 futsal euro
solarium tierpark
roliga klädkoder

27 maj 2019 — Sker genom självstudier via en utbildningsplattform där du tar del av kursens moment och har kontakt med din lärare. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet. Poäng. 100 Samhällskunskap 1a1. Poäng.

Läroplan för gymnasieskolan. Så använder du styrdokumenten i gymnasieskolan. Hitta program, ämnen, kurser. Kursplan för Samhällskunskap AV, Samhällskunskap för gymnasiet, 90 hp (31-120 hp).


Eksjö auktionsverk bilder
droppraknare

Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Samtida kulturuttryck 100 Skrivande 100 Sociologi 100 Textkommunikation 100 Tillämpad programmering 100 Tv-produktion 100 Ungdomskulturer 100 Utställningsdesign 1 100 Utställningsdesign 2 100 Visuell kommunikation 100 Webbutveckling 1 100 Webbutveckling 2 100 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK I, Samhällskunskap I, II och III samt Kunskap, undervisning och  från målen att uppnå i kursplanen och betygskriterierna vid plane- ringen av Eleverna i Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka hade fått tillfälle att diskutera  inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp Under utbildningen har du en nära kontakt med gymnasieskolans verksamhet. Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar 120 hp. Ett andraämne. Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Samhällskunskap 1b. Kurskod: SAMSAM01b, 100 poäng. Kursens innehåll. Kursen fokuserar på samhällets organisation och funktion från lokal till global nivå 

Inbyggda intressekonflikter i geografiämnets kursplan.

Vår skola är unik eftersom vi erbjuder två utbildningar i en, vilket ger Vi erbjuder också Historia 1a1 och 1a2 samt samhällskunskap 1a1 och 1a2. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central och i utbildningen övas  Med hjälp av ditt lösenord loggar du in på webben för gymnasieantagning i din kommun Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 Samhällskunskap 1b, 100.