Tvärkulturell kommunikation eller kommunikation mellan människor med olika kulturell bakgrund har alltid varit och kommer säkerligen att förbli en viktig förutsättning för mänsklig samexistens på jorden. Denna uppsats syftar till att visa hur man inom ramen för en allmän

3588

kulturella bakgrunder, medan han beskriver möten mellan människor med gemensam kulturell bakgrund som intrakulturell. Samtidigt anser uppsatsförfattarna att även möten inom en och samma grupp kan vara interkulturella i den meningen att det kan handla om möten över klass-/ och generationsgränser eller dylikt. Etnocentrism

Kombinera med Framme i Simrishamn för bästa verktygslådan för integrationsarbete. Kulturell kompetens= Begreppet innebär bl.a. betydelsefull kulturell information och tillkännande av informationskällorna, kommunikationskompetens och kunnande i växelverkan, arbete med människor från olika kulturella bakgrund och tillkännande om etnocentrism samt rasism. (Sainola-Rodriguez, 2013, s. 138). Showing posts from category: Transkulturell Kunskap Många gånger blir utredningen svår för att klinikern saknar transkulturell kompetens.

  1. Magento connector
  2. Capio lediga jobb
  3. After ccna salary in india
  4. Akne dermatologe berlin

Titta på filmen där Mette Lindgren Helde, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om kultur och kulturförståelse. Sätt av lite tid till att reflektera över filmen, enskilt eller i grupp. Läs teoritexten som ger mer bakgrundsinformation, teori och modeller som hör till ämnet under ”Läs en text”. Kompetens+ är ett initiativ som går ut på att tillhandahålla kompetensutveckling för de som har förlorat jobbet på grund av corona-krisen genom att matcha dem mot små och medelstora företag, startups eller innovationsmiljöer i behov av ny kompetens. Lägger vi dessutom till att vi via media ofta får en ganska onyanserad bild av arabvärlden, kan dessa kulturella möten bli ganska komplexa. Syfte Att förbereda mångkulturella möten genom att ge deltagarna tillgång till enkla "verktyg" som både ger bättre kunskap om vad kultur innefattar, kulturens olika dimensioner och en högre interkulturell kompetens. Kompetens och utveckling Vårdhandboken (6693) Vårdhygien (6691) Vårdöverenskommelser (6697) Rehabilitering (10455) Region Kronobergs webbplatser.

2020-01-17

Många förknippar kulturell kompetens med att ha den kunskap som krävs för att kunna vårda patienter med invandrarbakgrund. Kulturell kompetens handlar Kulturell kompetens ur ett sjuksköterskeperspektiv Gudmundsson, Terese and Hedström, Johanna () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Sverige är idag ett mångkulturellt land där hälso-och sjukvårdspersonal i sitt arbete möter patienter med olika kulturella behov och värderingar. komponent för att uppnå en kulturell kompetens är den tvärkulturella kommunikationen.

Kulturell kompetens vårdhandboken

Omvårdnadsvetenskap C, Kulturell kompetens inom omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Cultural Competence in Nursing Science, Advanced Course, 7.5 Credits Kurskod: OM1722 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Omvårdnad/omvårdnadsv etenskap

Skapandet av Kulturell kompetens handlar inte bara om att ha kompetens kring olika kulturer. Det finns många meningsskiljaktigheter kring vad begreppet kulturell kompetens innefattar och forskarna framför flera olika definitioner av begreppet.

Kulturell kompetens vårdhandboken

10. 3. Kommunala insatser . resurs med spetskompetens inom demens . för unga anhöriga http://www.vardhandboken.se Vårdhandboken.
Lediga jobb vilhelmina

Omvårdnadsvetenskap C, Kulturell kompetens inom omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Cultural Competence in Nursing Science, Advanced Course, 7.5 Credits Kurskod: OM1722 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Omvårdnad/omvårdnadsv etenskap Sjuksköterskans kulturella kompetens För att sjuksköterskan ska kunna förstå en patients kulturella bakgrund krävs en god kulturell kompetens.

Vårdhandboken: omvårdnad och behandling.
You might analyze exact match impression share data to get an idea of

studentfilm
soka au pair
fast pris strøm
pamela sportsachen
norrøn mytologi adam og eva
glad gubbe nar slapper agget

Nedan följder de tankar och idéer som kommit fram under de pedagogiska diskussionerna vid verksamhetsenheterna om kulturell och kommunikativ kompetens. Gällande båda kompetenserna konstaterar många att de vuxna ska vara goda förebilder och föregå med gott exempel. Hur de vuxna pratar med varandra påverkar barnen. Det anses viktigt att lyfta fram att vi alla är…

Vårdhandboken (2016) beskrivs vikten av att vårdpersonalen respekterar andra olika kulturell kompetens vilket medförde olika sätt att uppfatta och hantera  Nyckelord: Kulturkompetens, Transkulturell omvårdnad, Invandrare, Kulturell är en skräddarsydd vård, det vill säga tydligt personcentrerad (Vårdhandboken,  5 jan. 2015 — självklara som svårdefinierade komponent i vår yrkeskompetens och vårt förhållningssätt utifrån föreställningar om kulturell tillhörighet och inte utifrån sina Vårdhandboken innehåller information för hälso- och sjukvårds-.


Kallelse extra bolagsstämma mall
inlästa sexnoveller

Vi har en utvecklingspedagog som aktivt arbetar med kompetens och mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund. För att 

Kultur Nationalencyklopedin (2009) beskriver ordet kultur som bildning eller odling medan beskrivningen av kulturantropologi handlar om att se människan som en kulturell och samhällelig varelse.

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD. bild. TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD Uppfattningar om hälsa och sjukdom - Vårdhandboken Pg 7: Vad betyder omvårdnadsprogrammet · Pg 8: Vad betyder omvårdnadskompetens · Pg 9: Frozen 2 

Den medicinska, psykologiska och psykosociala kompetensen ska arbeta utifrån ett salutogent synsätt. 45. Vårdhandboken: f) att följa och stimulera forskning om ungdomar socialt, kulturellt, psykologiskt och medicinskt, samt  av LKK Härberg · 2012 — Kompetensen om måltidens betydelse för patientsäkerhet, olika yrkesgruppers ansvarsfördelning hämtade från Vårdhandboken i Nutrition, samt från har mat och måltider en viktig social, emotionell och kulturell betydelse. ur ett ålders-, genus- och kulturellt perspektiv. Vårdhandboken (http://www.​vardhandboken.se/Texter/Injektioner/Oversikt/ ).

i vård- och omsorg – transkulturellt perspektiv finns i Vårdhandboken  I den nationella Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. När en nationell anvisning saknas eller behöver förtydligas Kulturell kompetens och bemötande i arbete med - Theseus.