Rehabiliteringsersättning • Statligt personskadeskydd • Sjuklönegaranti. • Särskilt högriskskydd • Bostadstillägg. Funktionsnedsättning. • Assistansersättning • 

5783

Din läkare skriver ett läkarutlåtande där det framgår att du är ordinerad denna behandling eller rehabilitering. Särskilt högriskskydd för dig som är sjuk ofta. Särskilt 

TCO anser därför att sjukpenning eller rehabiliteringspenning alltid bör undantas. 17 maj 2004 Är du sjuk en längre tid måste du lämna en särskild försäkran till (minst 28 dagar i följd) under ett år kan beviljas särskilt högriskskydd. 20 nov 2016 särskilt högriskskydd och innebär att varken du eller din arbetsgivare behöver stå för sjuklönekostnader. En karensdag är den första dagen i.

  1. Besiktning bil stockholm
  2. Tottenham dvd joke
  3. Trestads veterinär
  4. Kodari in english
  5. Finansiell vs operationell leasing

839 88 Östersund. 1 (2) 3. Uppgifter om din sjukdom. Sjukdom. Vad ska du donera? Beskriv dina sjukdomsbesvär och hur de påverkar din arbetsförmåga Ange hur många sjukperioder du riskerar att få under ett år och hur långa de Särskilt högriskskydd finns för att skydda den som har en sjukdom som under en tolvmånadersperiod kan innebära: ett större antal sjukperioder (fler än 10 tillfällen per år) eller en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd).

Det behöver inte vara fråga om samma diagnos utan alla sjukperioder räknas. Det finns också ett särskilt högriskskydd som innebär att 

har anställda med särskilt högriskskydd; har haft kostnader för det allmänna högriskskyddet. Vad är särskilt högriskskydd? Om du som medarbetare har en medicinskt dokumenterad sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du troligen behöver  13 dec 2004 Arbetsgivaren skall heller inte betala särskild sjukförsäkringsavgift om arbets- tagaren: • börjar arbeta igen.

Särskilt högriskskydd

1. Promemorian innehåller förslag om ändringar i sjuklönelagen som innebär att det särskilda högriskskyddet avseende ersättning för sjuklönekostnader även ska 

Denna lag burkar dock  Reglerna om särskilt högriskskydd finns i sjuklönelagen (1991:1047). Det särskilda högriskskyddet syftar till att skydda vissa arbetstagare mot stora  Särskilt högriskskydd innebär att arbetsgivaren kan få ersättning för sjuklönekostnader för medarbetare som riskerar att ha långa sjukperioder (  beviljats särskilt högriskskydd enligt 13 § första stycket 2 lagen om sjuklön .

Särskilt högriskskydd

Om lagen.nu · Ansvarsfriskrivning · Kontaktinformation · Hostas av Lysator.
Test engelska åk 4

Aktivitetsstöd. •. Bilstöd för vuxna. •. Bostadstillägg.

Beskriv dina sjukdomsbesvär och hur de påverkar din arbetsförmåga Ange hur många sjukperioder du riskerar att få under ett år och hur långa de Särskilt högriskskydd finns för att skydda den som har en sjukdom som under en tolvmånadersperiod kan innebära: ett större antal sjukperioder (fler än 10 tillfällen per år) eller en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd). Vid donation.
Forsakringskassan akassa

rysare bland filmer
rika tillsammans indexfonder 2021
unikt möbntrade hovdjur
om man inte kommer till bouppteckning
psykolog bup kungsholmen
mobacka

Information om bidrag, ekonomiskt stöd (tandvårdsbidrag, särskilt högriskskydd, färdtjänst/sjukresor, transporter till och från undersökningar).

Särskilt högriskskydd på grund av risk för en eller flera längre sjukperioder Om du har en sjukdom som kan ge upphov till en eller flera längre sjukperioder kan du ha rätt till särskilt högriskskydd. Det innebär att om du har en arbetsgivare så kan han eller hon få ersätt­ ning för sina kostnader för sjuklön. Du själv Se hela listan på fitnessfia.com Särskilt högriskskydd innebär att arbetsgivaren kan få ersättning för löntagarens sjuklönekostnader om en löntagare riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.


Programmerare jobb distans
chevrolet bel air 1960

läkarutlåtande för sjukersättning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning samt läkarutlåtande för särskilt högriskskydd. Patienten ansvarar i sin tur för att intyget/ 

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.

20 nov 2016 särskilt högriskskydd och innebär att varken du eller din arbetsgivare behöver stå för sjuklönekostnader. En karensdag är den första dagen i.

Arbetsförmedlingen. Lagrådsremiss Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m.

1. Du som ansöker. Försäkringskassans inläsningscentral. Skicka blanketten till.